Wat is dry needling?

Dry Needling

Bij Dry Needling wordt er gebruik gemaakt van een acupunctuurnaald met als doel om door de huid heen triggerpoints in de spieren aan te prikken. Hierdoor zullen de spieren snel ontspannen. Het ontspannen van de spieren gaat gepaard met een “local twitch response”. Die twitches voelen aan als kleine schokjes of scheutjes in de spier.

Dry needling en acupunctuur zijn niet dezelfde technieken, ondanks dat wel gewerkt wordt met dezelfde soort naalden. Bij dry needling worden de naalden gezet op pijn- en/of zenuwpunten en bij acupunctuur wordt gewerkt met een denkbeeldig systeem van energiebanen.

Wanneer is dry needling geindiceerd?

Enkele voorbeelden zijn; pijnlijke spierknopen, zoals in de nekschouderregio, lage rug, heup en bil en been, tennis- / golferselleboog, migraine, hoofdpijn, whiplash en vele andere spierproblemen.

Triggerpoints

Een triggerpoint (of ook wel myofasciale triggerpoint) is een lokale drukpijnlijke harde streng in de spier, ook wel knoop genoemd. Naast lokale drukpijn kan dit punt ook elders in het lichaam (uitstralende)pijn geven. We noemen dit referred pain.

Triggerpoints kunnen zich uiten in onder andere; pijn en stijfheid in de spier en uitstraling, bewegingsbeperkingen in bijbehorende gewrichten, minder kracht in de betrokken spieren, pijnontwijkend gedrag, drukpijn en een specifieke uitstralende pijn of vermoeidheid en energie verlies.

Triggerpoints kunnen ontstaan door diverse oorzaken. Acuut; bijvoorbeeld door een verkeerde beweging of ongeval, of chronisch; door bijvoorbeeld een langdurige verkeerde houding. Maar ook overbelasting door sport of werk (RSI, KANS) of na een periode van immobilisatie (gips, sling) bijvoorbeeld na een operatie. Ook psychologische factoren zoals stress en slaaptekort zijn oorzaken voor het ontstaan van triggerpoints.

Dry Needling en fysiotherapie

Het deactiveren van actieve triggerpoints kan onderdeel zijn van de fysiotherapeutische behandeling. Tijdens de behandeling wordt gezocht naar pijnlijke spierverhardingen die een herkenbare (uitstralende) pijn geeft. Op zo’n pijnpunt wordt dan met een naaldje in de huid geprikt. In de meeste gevallen worden meerdere naaldjes (niet tegelijk), op verschillende plekken gezet. Naast het toepassen van Dry needling zullen er in de meeste gevallen ook andere fysiotherapeutische interventies worden toegepast.

Na de behandeling

Na de behandeling is het van belang voldoende water te drinken (ca. 2 liter water per dag) en voldoende te bewegen (maar niet maximaal belasten). Dit zorgt dat de vrijgekomen afvalstoffen makkelijker weg kunnen én u minder last heeft van een nareactie. Na de behandeling voelen sommige patiënten zich wat moe of hebben beurs of stijf gevoel in het behandelde gebied. Eventueel kunt u ook blauwe plekjes krijgen op de locaties waar de naaldjes gezeten hebben. Napijn gedurende de eerste 2 dagen komt voor en is mede afhankelijk van de algehele conditie van de patiënt. Direct na de behandeling of nadat de nareactie verdwenen is kan verwacht worden dat de uitstralende pijnklachten afnemen en een toename van de beweeglijkheid/kracht. Andere positieve effecten die regelmatig genoemd worden zijn een toename van de eigen energie en een gevoel van algehele ontspanning.

In sommige gevallen kunt u zich na de behandeling kort licht in het hoofd voelen, gaan zweten of last van oorsuizen krijgen. Blijf in dat geval even zitten/liggen en het zal zich spontaan en vlot herstellen. Overigens komt dit verschijnsel nauwelijks voor.