Klachtenprocedure

Mookus Fysiotherapie

De praktijk stelt hoge eisen aan haar fysiotherapeutische zorgen dienstverlening. Wanneer u rondloopt met een klacht, stellen wij het zeer op prijs wanneer u deze aan ons kenbaar maakt. De praktijk heeft een klachtenreglement vastgesteld welke gebaseerd is op de Wet klachtrecht cliënten zorgsector van het Keurmerk Fysiotherapie. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte.

Als fysiotherapeuten willen we ons vak zo goed mogelijk uitoefenen. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Als u een klacht wilt indienen, richt u zich dan in eerste instantie tot uw behandelend fysiotherapeut. We zijn altijd bereid hier tijd voor vrij te maken! Uw fysiotherapeut zal proberen samen met u een oplossing te vinden. Vindt u het moeilijk om uw probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij een patiëntenorganisatie, zoals Zorgbelang. Mookus Fysiotherapie neemt deel aan de klachtenprocedure van het Keurmerk Fysiotherapie. Meer hierover kunt u lezen in de folder “Een klacht over uw fysiotherapeut”. Deze vindt u in het folderrek in de wachtkamer en op de website van het Keurmerk (www.keurmerkfysiotherapie.nl) In deze folder vindt u tevens de adressen en telefoonnummers van instanties waar u terecht kunt, indien een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat oplevert.