Heeft u interesse

om een afspraak te maken?

Om de behandeling zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

In de regel proberen wij zo snel mogelijk (binnen 2-3 werkdagen) een afspraak met u te maken. Wanneer dit niet lukt dan plaatsen wij u op een wachtlijst, deze is meestal niet langer dan 1 werkweek. Indien u voorkeur heeft voor een bepaalde therapeut, bepaalde dagen en/of een bepaald tijdstip dan zullen wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Mochten u klachten tussentijds opvallend veranderen dan is het raadzaam om even contact met ons op te nemen.

De eerste afspraak zal bestaan uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek waarbij wij uw klachten inventariseren. Aan de hand hiervan wordt een specifiek op uw aandoening gericht en door ons onderbouwd behandelprogramma opgesteld. De gegevens van dit onderzoek worden geautomatiseerd opgeslagen in een dossier in de door ons gebruikte software (fysioroadmap), volgens die eisen die onze beroepsgroep en de zorgverzekeraar aan ons stelt als zorgverlener.

Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de verandering in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en eventuele oefeningen die u in de praktijk van ons krijgt.

Als in een bepaald stadium van de therapie uw klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en wij dit wenselijk achten kunnen wij besluiten advies in te winnen bij een collega uit een andere praktijk, uw huisarts of de specialist die u heeft doorverwezen.

Aan u vragen we verder nog
  • Zelf goed uw polis na te kijken hoe u verzekerd bent, en op hoeveel behandelingen fysiotherapie u recht heeft per kalenderjaar.
  • Uw afsprakenkaartje elke behandeling mee te nemen.
  • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat er de mogelijkheid bestaat voor ons om een andere patiënt in te plannen.
  • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.
  • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft u meer inzicht in uw aandoening.
  • Ter ondersteuning van het behandeleffect onze adviezen serieus te nemen en op te volgen.
  • Pas na overleg met ons als uw behandelend fysiotherapeut (tussentijds of op het einde) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons (als wij dit noodzakelijk achten) een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door ons gestelde diagnose en ingestelde behandeling.